Blog Image

13 października 2019

MONITOROWANIE POSTĘPÓW UCZNIÓW NA LEKCJACH WF

Zgodnie z założeniami dla przedmiotu wychowanie fizyczne, zgodnymi z nową podstawą programową, uczeń powinien być oceniany m.in. za jego postęp i zaangażowanie. Żeby móc ocenić postęp, niezbędne jest jego monitorowanie. W tym celu przeprowadza się sprawdziany sprawnościowe z poszczególnych dyscyplin. Zawsze powtarzam swoim uczniom, że celem takiego sprawdzianu nie jest zdobycie oceny (która właściwie, moim zdaniem jest zbędna), ale poznanie możliwości swojego ciała. Wiedzę o tym, jak szybko potrafię pobiec, jak wysoko wyskoczyć lub jak daleko rzucić mogę wykorzystać np. w sytuacji zagrożenia, do oceny realnego wyjścia z opresji. To, że uczeń w jednym roku nauki dostał z biegu na 60 m 5, a w kolejnym 5- właściwie niewiele mu mówi. Może nastąpił drobny regres, a może nauczyciel zmienił kryteria oceny? Jaki właściwie miałem czas? Większość uczniów tego nie pamięta. A może by ich tak zaskoczyć, przy kolejnym sprawdzianie mówiąc o ile sekund/minut/metrów poprawili się w stosunku do poprzedniego. A jeśli się pogorszyli? Hmm, może wynikało to np. z bardzo szybkiego przyrostu wzrostu w danym roku szkolnym, co spowodowało problem z koordynacją ruchową. Jest to naturalne i przejściowe. Może nie powinno skutkować np. obniżeniem oceny. Wydaje mi się, że takie informacje są o wiele ciekawsze dla uczniów. Wiedząc, że mam oceniać postęp, zachowywałam sobie wszystkie wyniki wszystkich sprawdzianów moich uczniów. Wystawiając oceny, sprawdzałam i notowałam różnice (by dać swoim podopiecznym informacje zwrotne). Postępując w ten sposób, wystawienie ocen z jednego sprawdzianu, dla jednej klasy, zajmowało mi nawet do 2 godzin. Widząc to, mój mąż – komputerowy umysł ścisły – powiedział: a nie możesz sobie tych danych wrzucić do Excela? On Ci to będzie sam liczył i jeszcze zaznaczy kolorem progres lub regres. Jak powiedział, tak zrobił :) Tzn. opracował dla mnie taki arkusz, wg swojego pomysłu, a zgodny z moimi nauczycielskimi potrzebami. Dodatkowa korzyść z takiego rozwiązania była taka – że mogłam uczniom drukować przebieg ich postępu, kilkoma kliknięciami tworzyć wykresy dla klas, indywidualnie dla uczniów, dla danej dyscypliny i co tylko chciałam. Poprosiłam nawet swoich podopiecznych o założenie zeszytów do wf – aby tam mogli sobie wklejać takie wydruki ode mnie i mieć wszystkie informacje o czynionych przez siebie postępach w jednym miejscu :) Jak dla mnie, ten dokument okazał się rewelacją, znacznie ułatwiającą życie i czyniącą mój przedmiot ciekawszym :) Dlatego dziś, po prostu się nim dzielę :) Zakładam grupę dyskusyjną na Facebooku o nazwie **WF inny niż zwykle** i tam, w plikach, udostępniam arkusz zupełnie za darmo, byście i Wy mogli z niego skorzystać i na własnej skórze odczuć korzyści takiego monitoringu postępów uczniów. **Zastrzegam sobie jedynie prawo do wykorzystywania pliku jedynie na własny użytek, bez możliwości rozprowadzania go za pieniądze.** <br> <br> **INSTRUKCJA** <br> <br> JAK POBRAĆ PLIK? <br> <br> Aby pobrać plik musisz posiadać konto na Facebooku oraz dołączyć do mojej grupy "WF inny niż zwykle". W tym celu: <ol> <li>Wejdź na stronę grupy <a href="https://www.facebook.com/groups/601972367007557/" target="_blank" style="color: blue" >WF inny niż zwykle</a>.</li> <li>Jeżeli jeszcze do niej nie należysz to kliknij przycisk "Dołącz do grupy". Twoja prośba o dołączenie została do mnie wysłana i pewnie w ciągu kilku godzin ją zaakceptuję :)</li> <li>Wejdź na stronę grupy "WF inny niż zwykle" i przejdź do zakładki Pliki (lub <a href="https://www.facebook.com/groups/601972367007557/files/" target="_blank" style="color: blue" >kliknij tu</a>).</li> <li>Kliknij w nazwę pliku postepy_uczniow.xlsm.</li> </ol> <p>Arkusz powinien zapisać się na Twoim komputerze :)</p> <br> <p>JAK KORZYSTAĆ Z ARKUSZA?</p> <br> <ol> <li>W kolumnach **„Imię”** i **„Nazwisko”** wpisz dane uczniów z konkretnej klasy (podane przeze mnie w arkuszu przykładowym są fikcyjne. Podałam kilka najpopularniejszych w Polsce nazwisk, wymyślając imiona).</li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/1.jpg) <br> <br> <li>W kolumnie **„Konkurencja”** wpisz planowane sprawdziany. Uwzględnij tu takie testy, które przeprowadzasz cyklicznie, co pewien okres czasu, by móc porównywać wyniki podopiecznych. Jeśli chcesz, każdy sprawdzian możesz oznaczyć innym kolorem, dla lepszej czytelności tabeli. **Ważne: Jeśli po jakimś czasie (np. w nowym roku szkolnym) wymyślisz dla swoich uczniów nowy test, chcąc dodać go do tabelki porównawczej, będziesz musieć wygenerować cały arkusz od nowa lub wprowadzić funkcję PROGRES ręcznie** (jak to zrobić dowiesz się w dalszej części instrukcji). Dobrze się więc zastanów, by przy jego tworzeniu uwzględnić jak najwięcej wykorzystywanych sprawdzianów.</li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/2.jpg) ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/3.jpg) <br> <br> <li>W kolumnie **„Pomiar”** wprowadź **rodzaj pomiaru** odpowiadający konkurencji z kolumny obok. Musisz zwrócić szczególną uwagę na poprawne wprowadzenie nazwy **„czas”**, dla sprawdzianów, z których chcesz liczyć progres w tym zakresie. Nawet błąd literowy uniemożliwi prawidłowe działanie funkcji. Przy konkurencjach, w których bierzesz pod uwagę odległość lub punkty, możesz wprowadzić rodzaj pomiaru lub zostawić puste komórki i nie będzie to miało wpływu na poprawne wyliczenie progresu w arkuszu. Z „czasem” jest inaczej, gdyż w tym przypadku wynik mniejszy od poprzedniego oznacza progres i program oblicza go na podstawie osobnej formuły</li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/4.jpg) <br> <br> <li>Wybierz dla jakiego typu szkoły chcesz utworzyć arkusz. Dla SP będzie on podzielony na klasy 4-8, a dla liceum 1-4.</li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/5.jpg) <br> <br> <li>Teraz kliknij przycisk „Generuj”, by utworzyć arkusz dla wybranej klasy.</li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/6.jpg) <br> <br> <li>Utworzył się arkusz dla szkoły podstawowej lub liceum. W obu przypadkach kolumna „A” jest pusta. Jeśli chcesz, możesz tu dodać jakieś inne, potrzebne dane, jak np. nr ucznia z dziennika klasowego.</li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/7.jpg) ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/8.jpg) <br> <br> <li>Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę arkusza (i np. nazwać go symbolem klasy, typu „V a”) i poszczególnych kolumn (jeśli wolisz możesz nazwać je np. „rok 2019/20” itd. lub „ jesień 2019”, „wiosna 2020” lub jakkolwiek chcesz i potrzebujesz). Aby zmienić nazwę arkusza, musisz kliknąć na obecną prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Zmień nazwę” i wprowadzić swoją. Aby zmienić nazwę kolumny, wystarczy kliknąć na nią dwukrotnie, aby wyświetlił się kursor i od razu wprowadzać nową nazwę.</li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/9.jpg) ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/10.jpg) <br> <br> <li>Wyniki poszczególnych sprawdzianów trzeba wprowadzić ręcznie w odpowiednich kolumnach, zachowując ogólnie przyjęte normy zapisu, tzn.: - dla wyników zapisywanych w formie czasu wyrażonego w **sekundach i setnych sekundy**, konieczne jest oddzielanie ich **przecinkiem** (np. 11,11); - dla wyników zapisywanych w formie czasu wyrażonego w **minutach i sekundach**, konieczne jest oddzielanie ich **dwukropkiem** (np. 2:47); - dla wyników zapisywanych w formie odległości wyrażonej w **metrach i centymetrach** konieczne jest oddzielanie ich **przecinkiem** (np. 2,7); - dla wyników zapisywanych w formie punktów wyrażonych **z ich częściami dziesiętnymi**, konieczne jest oddzielanie ich **przecinkiem** (np. 12,5). **W przeciwnym razie progres/regres nie będzie obliczany prawidłowo.** </li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/11.jpg) <br> <br> <li>Arkusz liczy postęp/regres w porównaniu do **ostatniego uzyskanego wyniku**. W kolumnie **„progres”** obliczana jest różnica wyników, a dodatkowo poprawa jest oznaczana kolorem zielonym, a pogorszenie – czerwonym.</li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/12.jpg) ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/13.jpg) <br> <br> <li>**Przy wpisywaniu wyników z kolejnych sprawdzianów, arkusz samoczynnie będzie próbował zmienić formę naszego zapisu. Zwykle dzieje się tak, gdy wpisujemy w tej samej kolumnie wyniki oddzielone przecinkami, a następnie dwukropkami. Jeśli poniżej zamierzamy zamieścić pomiar, którego wynik ponownie zapisuje się z użyciem przecinków, arkusz będzie zmieniał formę zapisu na oddzieloną dwukropkami.** <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/14.jpg) <br> <br> Aby naprawić widok komórek, należy zaznaczyć wszystkie, w których chcemy zmienić formę zapisu, a następnie kliknąć na zaznaczone pole prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję **„Formatuj komórki”**. <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/15.jpg) <br> <br> Teraz trzeba zmienić kategorię z **„Niestandardowe”** na **„Ogólne”** i zatwierdzić zmianę przyciskiem **„OK”**. Teraz zapis wyników powinien już wyświetlać się poprawnie. <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/16.jpg) ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/17.jpg) <br> <br> </li> <li>Jeśli wystawiasz oceny ze sprawdzianów, możesz je sobie zapisywać w kolumnach o nazwie „ocena”. Arkusz nie wyliczy progresu lub regresu związanego z uzyskaną oceną, ale dzięki funkcji sortowania, łatwo zobaczysz ile było danych ocen z interesującego Cię sprawdzianu.</li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/18.jpg) <br> <br> <li>**Filtrowanie i sortowanie**. Funkcje filtrowania i sortowania, to coś bardzo przydatnego w pracy nauczyciela. Możliwość ich użycia, to zdecydowana zaleta umieszczania danych ze sprawdzianów w proponowanym arkuszu. Załóżmy np., że chcielibyśmy spojrzeć tylko na wyniki testu z biegu na 60 metrów w danej klasie. W tym celu, kliknijmy w strzałkę obok „rodzaju sprawdzianu”, by rozwinąć listę. <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/19.jpg) <br> <br> Teraz odznaczmy inne sprawdziany, tak, aby zaznaczony był tylko wybrany i zatwierdzamy wybór przyciskiem „OK”. <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/20.jpg) <br> <br> Mając przed sobą wyniki interesującego nas sprawdzianu, możemy posortować je od najmniejszych do największych (by zobaczyć np. najlepsze uzyskane czasy) lub odwrotnie. Sortować możemy nie tylko ze względu na uzyskany wynik, ale także ocenę czy progres, by sprawdzić, kto w klasie poczynił największy. **Dzięki funkcji sortowania możemy wyświetlić sobie wyniki pojedynczego ucznia i wydrukować mu je (polecam prowadzenie przez uczniów zeszytów uzyskiwanych postępów)**. <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/21.jpg) <br> <br> Chcąc wrócić do całościowego widoku arkusza, trzeba zaznaczyć ponownie wszystkie sprawdziany (np. klikając kwadrat „Zaznacz wszystko”), rozwijając tę samą listę. </li> <li>**Ręczne dodawanie kolejnych sprawdzianów, w wygenerowanym wcześniej arkuszu.** Wygenerowane arkusze można ręcznie modyfikować i rozbudowywać. Aby policzyć progres wystarczy w dowolnej komórce wstawić funkcję PROGRES, zawierającą 3 argumenty: - wartość starszego wyniku, - wartość nowego wyniku, - jednostkę pomiaru (słowo „czas” dla sprawdzianów z pomiarem czasu, dowolna inna wartość tekstowa dla pozostałych). Przykład użytej formuły można zobaczyć w dowolnej komórce liczącej progres, w wygenerowanym arkuszu. Kolory progresu (zielony, regresu) można dodawać, modyfikować przez formatowanie warunkowe komórek.</li> <br> <br> ![arkusz postępy uczniów](/static/images/post_26/22.jpg) <br> <br> Będę bardzo wdzięczna za komentarze dotyczące użyteczności arkusza :) Czy się Wam podoba? Co można by w nim jeszcze poprawić? Czy korzystacie w swojej codziennej pracy z podobnych programów, a jeśli tak, to z jakich? <br> <br> Życzę miłego użytkowania :)