Blog Image

25 listopada 2018

OD ZABAWY DO SPORTU

W miniony czwartek, 22.11.2018 r., miałam zaszczyt i prawdziwą przyjemność poprowadzić XVI dzielnicowy finał turnieju „Od zabawy do Sportu” dla dzielnicy Praga Północ, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 127 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie. Turniej odbywa się w ramach programu „Od Zabawy do Sportu”, dotyczącego realizacji nadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie gier i zabaw ruchowych z elementami gimnastyki i podstaw lekkoatletyki dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. ![zakończenie](/static/images/post_12/6.jpg) Po długiej przerwie od szkoły, spowodowanej opieką domową nad moim maluchem, naprawdę fantastycznie było wejść do sali gimnastycznej wypełnionej dziećmi, które uwielbiają ruch i tylko czekają na kolejne zadania :) ![rozgrzewka](/static/images/post_12/3.jpg) W rywalizacji, polegającej głównie na wyścigach rzędów, wzięło udział 6 drużyn z różnych szkół podstawowych dzielnicy. W skład zespołów wchodzili uczniowie z klas 2 – 4. W każdej konkurencji mogło wystartować 12 zawodników, ale szkoła miała prawo przyjechać z 18 i zmieniać skład w poszczególnych konkurencjach. Dzieci rywalizowały w wyścigach, które znały z poprzednich edycji turnieju oraz w nowych. Organizatorzy zadbali o to, by drużyny mogły przez kilka minut przećwiczyć nowe zadania, zanim zaczną w nich konkurować, za co należą im się ogromne brawa. Przy tak młodych uczestnikach, to świetny pomysł. Każda drużyna wzięła udział w 11 konkurencjach, z czego jedna przeznaczona była dla opiekunów drużyn. Zawody rozpoczęły się od wspólnej rozgrzewki w rytmie muzyki, którą miałam przyjemność prowadzić dla wszystkich zawodników :) ![rozgrzewka](/static/images/post_12/4.jpg) Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 258, która wywalczyła sobie jednocześnie udział w warszawskim półfinale rozgrywek, gdzie będą ścigać się o miejsce w finale. W tym miejscu należy kolejny raz pochwalić organizatorów turnieju, współpracujących z Urzędem Dzielnicy Praga Północ, za przygotowanie JEDNAKOWYCH nagród dla WSZYSTKICH uczestników turnieju. Każde dziecko otrzymało medal oraz pamiątkowe upominki. Zwycięska drużyna dostała jeszcze puchar, ale on przecież zostanie w szkole. Największą nagrodą dla wygranych ma być awans do półfinału, a nagrody rzeczowe dla pojedynczych graczy pozostają te same – gdyż wszyscy jednakowo się starali i walczyli z całych sił. Bardzo popieram takie idee na dziecięcych turniejach szkolnych, które powinny różnić się od rywalizacji klubów sportowych. ![ringo](/static/images/post_12/2.jpg) Poniżej prezentuję krótkie opisy wyścigów i główne zasady przyznawania punktów drużynom. Może komuś przydadzą się na lekcje, zawody wewnątrzszkolne lub po prostu jako przygotowanie do kolejnych edycji rozgrywek :) **1. Zmień piłeczkę** Przybory: pachołki, kółka ringo, piłeczki tenisowe lub palantowe Wyścig rzędów. Między linią startu-mety a półmetkiem, na ziemi leżą 2 kółka ringo. Pierwsze dziecko w drużynie trzyma w dłoniach 2 piłeczki tenisowe lub palantowe. Na sygnał prowadzącego pierwsi zawodnicy biegną do półmetka, po drodze wkładając po jednej piłeczce do każdego kółka. Obiegają półmetek i, wracając do zespołu zabierają piłeczki, by przekazać je następnym startującym. **2. Konkurs skoków dodawanych** Przybory: pachołki, kreda, metr Pierwszy zawodnik wykonuje skok w dal obunóż z miejsca. Następny powtarza to samo zadanie, ale z miejsca, w którym zakończył skok poprzednik (palce stawia w miejscu postawienia pięt poprzednika). Wygrywa zespół, którego łączna odległość oddanych skoków jest najdłuższa. **3. Wyścig zaprzęgów** Przybory: pachołki, obręcze gimnastyczne Dzieci w zespołach ustawione są parami. Pierwsza para trzyma oburącz obręcz gimnastyczną, stojąc wewnątrz niej. Na sygnał prowadzącego startują pierwsze pary z drużyn. Dzieci obiegają pachołek stojący w połowie drogi między startem a półmetkiem, biegną dalej, omijają półmetek i wracając na metę ponownie obiegają pachołek. Za linią start-meta przekazują obręcz kolejnej parze. Przybory: pachołki, obręcze gimnastyczne **4. Traf do celu** Przybory: obręcze gimnastyczne (lub zamiennie parasole), woreczki gimnastyczne lub lotki i rakietki do badmintona W ustalonej odległości od linii startu, na podłodze leży obręcz gimnastyczna. Każde dziecko wykonuje 2 rzuty woreczkiem gimnastycznym z linii do celu, czyli do obręczy. Jako rzuty „trafione” liczą się te, które wylądują wewnątrz obręczy lub na nie, spadając od góry. Trafienie nie jest punktowane jeśli woreczek „kozłem” wypadnie z obręczy lub jeśli dotknie jej poślizgiem, upadając wcześniej na ziemię przed nią. W podobnej konkurencji rywalizowali nauczyciele, tyle, że trafiali do obręczy lotką po uderzeniu w nią rakietką do badmintona. **5. Przełóż ringo i szarfę** Przybory: pachołki, szarfy, tyczki, kółka ringo Wyścig rzędów. Na sygnał prowadzącego startują pierwsi zawodnicy z drużyn, trzymając w ręce ringo. Biegnąc do półmetka, po drodze muszą nałożyć ringo na stojącą na trasie tyczkę i przepleść przez siebie leżącą nieco dalej szarfę. Następnie obiegają półmetek i jak najszybciej wracają na linię startu, ściągając po drodze ringo z tyczki. Na linii startu-mety przekazują je następnemu koledze z drużyny. **6. Bieg z piłką** Przybory: pachołki, piłki do piłki nożnej Zespoły startują kolejno, osobno (chyba, że miejsce pozwala na jednoczesny start wszystkich drużyn). Wszyscy zawodnicy z danej drużyny stają przed linią startu w okręgu, twarzami do siebie, trzymając się za ręce. Wewnątrz stworzonego przez nich okręgu, na ziemi, leży piłka do piłki nożnej. Zadaniem każdej drużyny jest dobiec do półmetka, ominąć go i wrócić na linię startu-mety, przez cały czas nie rozrywając okręgu i nie pozwalając piłce wypaść poza niego. ![bieg z piłką](/static/images/post_12/5.jpg) **7. Wyścig brygad murarskich** Przybory: pachołki, obręcze gimnastyczne, szarfy, woreczki gimnastyczne, kółka ringo, piłeczki tenisowe, lotki do badmintona lub inne wymyślone przybory do podawania Dzieci ustawione w szeregu, najlepiej na siedząco. Zadaniem drużyny jest przekazanie z ręki do ręki przedmiotów leżących na ziemi z jednej strony zespołu, do obręczy gimnastycznej, leżącej na ziemi po przeciwnej stronie drużyny. Gdy ostatnie dziecko odłoży dany przedmiot do obręczy, opiekun grupy podaje pierwszemu dziecku kolejny przedmiot. Gra kończy się, gdy wszystkie przedmioty zostaną odłożone do obręczy. ![murarze](/static/images/post_12/1.jpg) **8. Sztafeta ze zmianą piłek** Przybory: kółka ringo, piłki siatkowe, piłki do koszykówki Wyścig rzędów. Dzieci stojące jako pierwsze w swoich drużynach trzymają w rękach 2 piłki siatkowe. Na sygnał prowadzącego biegną z nimi do półmetka, gdzie w dwóch kółkach ringo leżą 2 piłki do koszykówki. Zawodnicy zamieniają piłki siatkowe na te do koszykówki i z nimi wracają do swoich drużyn. Za linią startu-mety przekazują piłki do koszykówki kolejnemu uczestnikowi sztafety. W ten sposób startują wszyscy zawodnicy z drużyny. **9. Dmuchanie piłeczki w zespołach** Przybory: piłeczki do tenisa stołowego Dzieci z drużyny tworzą 2 szeregi, które siadają (lub kładą się) naprzeciwko, twarzami do siebie na liniach trzech metrów boiska do siatkówki (lub innych wyznaczonych). Pierwsze, skrajne dziecko z drużyny przyjmuje pozycję czworaczą i trzyma piłeczkę do tenisa stołowego. Na sygnał start kładzie piłeczkę na ziemi i, poruszając się „na czworaka” (lub ślizgiem na brzuchu), dmucha ją do osoby naprzeciwko. Ta przejmuje piłeczkę i jak najszybciej dmucha ją do kolejnej osoby z przeciwległego szeregu – piłeczka „po zygzaku” dmuchana jest pomiędzy wszystkimi dziećmi z drużyny. Gra rozgrywana jest dla każdego zespołu oddzielnie (chyba, że miejsce pozwala na równoczesny start wszystkich drużyn), a o końcowym wyniku decyduje czas w jakim piłeczka przetoczona zostanie (przez dmuchanie) od pierwszego do ostatniego zawodnika. Kiedy dmuchana piłeczka przekroczy linię przeciwległego szeregu, dziecko, do którego była podawana, może ją chwycić i ustawić na linii przed sobą, przed wykonaniem kolejnego podania. ![dmuchanie piłeczki](/static/images/post_12/7.jpg) **10. Przewróć-postaw** Przybory: pachołki, obręcze gimnastycze Wyścig rzędów. Między każdym zespołem a półmetkiem leży obręcz gimnastyczna, a w środku postawione są 2 pachołki. Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z zespołów biegną do półmetka, po drodze przewracając stojące wewnątrz obręczy pachołki. Po ominięciu półmetka, wracając do swojego zespołu, muszą postawić przewrócone wcześniej pachołki w obrębie obręczy. Kolejny uczestnik może wystartować, kiedy jego poprzednik przekroczy linię mety. ![wyniki](/static/images/post_12/8.jpg) **Podstawowe zasady przyznawania punktów:** 1. Każda drużyna ma swojego sędziego, który stoperem mierzy czas wszystkich konkurencji o charakterze wyścigów. 2. Punkty w kolejnych dyscyplinach przyznawane są wg wzoru (dla sześciu drużyn): *1 miejsce – 6 pkt.; *2 miejsce – 5 pkt.; *3 miejsce – 4 pkt.; *4 miejsce – 3 pkt.; *5 miejsce - 2pkt.; *6 miejsce – 1 pkt. 3. W konkurencjach rzutnych przyznaje się tzw. „małe punkty” za każdy zaliczony rzut, a potem zamienia się je na „duże punkty” wg wzoru z punktu 3. 4. W konkurencji skocznej punkty są przyznawane począwszy od najdłuższej odległości wg wzoru z punktu 3. 5. W konkurencji dla nauczycieli drużyna zdobywa tyle punktów, ile razy jej opiekun trafi do celu.